Przedmiot działania:

 1. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie,
 2. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie,
 3. Wynajem i eksploatacja nieruchomości na własny rachunek,
 4. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 5. Wynajem samochodów ciężarowych i innych pojazdów do przewożenia ładunków,
 6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 7. Wykonywanie robót budowlanych murarskich,
 8. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
 9. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
 10. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
 11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
 12. Wykonywanie instalacji gazowych,
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 14. Tynkowanie,
 15. Zakładanie stolarki budowlanej,
 16. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 17. Malowanie,
 18. Szklenie,
 19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 20. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 21. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych z wyjątkiem budynków prefabrykowanych,
 22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
 23. Doradztwo budowlane i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 24. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 25. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 26. Sprzedaż hurtowa instalacyjnego sprzętu hydraulicznego i grzejnego,
 27. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i innych,
 28. Działalność szkoleniowa w zakresie zarządzania nieruchomościami

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.