Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.173.000,- (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące) i dzieli się na 2 346 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto i Gmina Dębno, pokrywając je aportem w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, na którą składa się działka Nr 180/5 o obręb 6 miasta Dębno, położonej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, wpisanej do księgi wieczystej Kw 34960 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.