Spółka powstała zgodnie z Uchwała Nr XLIII/307/2001 Rady Miasta z dnia 27 września 2001 roku w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. było Miasto i Gmina Dębno, która posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. Spółka w dniu 29.01.2002r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000085108. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 14.04.2005 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.