Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o. w Dębnie

Ogłasza nabór

na stanowisko pracy

administrator cmentarzy komunalnych

 

 

Wymagania

- Wykształcenie wyższe

- staż pracy minimum 3 lata, w tym 1 rok w administracji samorządowej

- prawo jazdy kategorii B

- posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystywany do celów służbowych

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- dyspozycyjność (sporadyczna praca w dni świąteczne

 

Wymagane dokumenty

- c.v.

- kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie świadectw pracy,

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych .

 

 

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie DTBS Spółka z o.o. pokój 121 lub pocztą na adres DTBS  do dnia 27.04.2018 godz. 12.00

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.